BUILDING A BRAND FOR THE CITY OF LODZ: MOTIVATING AND DEMOTIVATING FACTORS FOR MANAGERS OF CULTURAL INSTITUTIONS

Wioletta Krawiec
2019 Zeszyty Naukowe SGGW Polityki Europejskie Finanse i Marketing  
Celem artykułu jest zidentyfikowanie obszarów/ czynników, które mogą motywować lub też zniechęcać menedżerów instytucji kultury do aktywnego zaangażowania się w proces budowania marki Łodzi o zasoby kultury. W artykule opisano profil menedżera instytucji kultury oraz zaprezentowano uporządkowaną lisy czynników (bodźców), które mają pozytywny bądź negatywny wpływ na działania menedżerów instytucji kultury w obszarze kreowania marki miasta. Podstawę empiryczną artykułu stanowią wywiady
more » ... wywiady przeprowadzone z menedżerami i pracownikami ds. promocji w miejskich instytucjach kultury w Łodzi. Analiza danych została przeprowadzona zgodnie z zasadami metodologii teorii ugruntowanej. Badania te są prowadzone od grudnia 2017 r. w obrębie Katedry Marketingu oraz Katedry Zarządzania Miastem i Regionem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w ramach projektu: "Współpraca administracji publicznej z instytucjami kultury w kontekście budowania marki miasta".
doi:10.22630/pefim.2019.22.71.28 fatcat:qmbi4q6jcbbnjnzcjv2gauzuoa