Willow Energy And Chemical Stress
Верба енергетична і хімічні стреси

J. P. Makuch, Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet of NAAS
2016 Naukovì dopovìdì Nacìonalʹnogo unìversitetu bìoresursiv ì prirodokoristuvannâ Ukraïni  
Анотація. Однією з перспективних біоенергетичних культур для України є верба енергетична. Застосування гербіцидів Дуал Голд і Стомп у ґрунт перед посадкою живців має побічну дію, призводить до дис-стресів у рослин культури і значного зниження їх біологічної продуктивності. Для оцінки інтенсивності процесів фотосинтезу було використано систему аналізів вмісту хлорофілів (хлорофілу -а + хлорофілу -b) у листкових пластинках верби енергетичної. Наявність конкуренції бур'янів призводила до зниження
more » ... місту суми хлорофілів у листках рослин культури на 20.07 на 11,2 % , а на 20.08 на 10,7 % порівняно з рослинами, які вегетують без конкуренції. Аналіз листкових пластинок на вміст у них суми хлорофілів виявив на 20.05 зниження на 15 % (Дуал Голд ) і на 34,5 % (дія гербіциду Стомп) Попереднє пригнічення рослини верби до кінця вегетаційного періоду так і не компенсували. Їх річні прирости пагонів були 71 і 86 см, або зниження становило 53 та 43 % Використання для захисту живців верби енергетичної від впливу гербіцидів ізолюючого матеріалу забезпечувало поєднання захисної дії ґрунтових гербіцидів і прийнятного рівня їх селективності. Вміст суми хлорофілів у листкових пластинках і величина річних приростів пагонів була близькою до показників на ділянках, що вегетували без присутності бур'янів. Ключові слова: верба енергетична, хлорофіл, бур'яни, гербіциди, дисстрес Актуальність. Вирощування біоенергетичних культур дозволяє частково замінити використання викопного палива: вугілля, нафти, газу. Застосування біоенергетичних культур у формі твердого палива дозволяє не лише раціонально застосувати акумульовану в деревині енергію сонячних променів, а й не підвищувати вміст вуглекислого газу в атмосфері. Тобто таке застосування має позитивний екологічний ефект[1]. Одною з перспективних біоенергетичних культур для України є верба енергетична. В культурі такі рослини відзначаються швидким ростом,
doi:10.31548/dopovidi2016.07.009 fatcat:5sbnr6tu6vdepitradkff2vpiy