Network Topology Inference Based on Subset Structure Fusion

Jian Ye, Gaolei Fei, Xuemeng Zhai, Guangmin Hu
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3033331 fatcat:ltxktsbacvdi5gaurxo7ge3x7a