МЕДІАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТРАНЗИТИВНОГО ПЕРІОДУ

Л. Г. Матвєєва, П. М. Балтаджи
2020 South Ukrainian Law Journal  
Сучасне українське суспільство характеризується нестабільністю, високою соціально-економічною динамікою і невизначеним «вектором» змін, що дає змогу вважати його транзитивним. Велике значення у формуванні правової культури вирішення спорів в Україні останнім часом набуває інститут медіації. За сучасних умов українське суспільство потребує медіації майже в усіх видах правовідносин. Свідченням тому є створення в Україні низки громадських організацій, які поширюють медіацію на території України.
more » ... рмін «медіація» походить від грецького medos («нейтральній, незалежний від сторони»), а також від латинських термінів mediatio («посередництво») та mediare («бути посередником у спорі»). Медіація сприяє прискореному розвитку інститутів громадянського суспільства, де головним суб'єктом виступає людина з усією системою її потреб, інтересів і цінностей. У статті розглядається питання про становлення та розвиток медіації як нового соціально-правового інституту вітчизняного права в умовах транзитивного періоду. Аналізуються проблеми та перспективи ефективного впровадження та використання інституту медіації як самостійного способу вирішення спорів в сучасній Україні та перспективи його розвитку, що загалом сприяє підвищенню рівня соціальної злагоди і взаємодії в соціумі. Акцентується на тому, що інститут медіації поряд з іншими альтернативними способами регулювання спорів є ознакою розвиненого громадянського суспільства, показником високого рівня правової культури та найважливішим критерієм розвитку демократії. Звертається увага на переваги медіації для розвитку партнерських відносин та гармонізації соціальних відносин. Робиться висновок, що законодавче регулювання процедури медіації розширить альтернативні способи вирішення спорів, дасть змогу сторонам врегулювати спір у позасудовому порядку, що сприятиме вдосконаленню в Україні механізмів захисту прав людини і громадянина. Сформульовано висновок щодо перспектив інтеграції медіації у правову систему України. Ключові слова: конфлікт, медіація, інститут медіації, інновація, альтернативне вирішення спорів, правова культура, транзитивне суспільство, громадянське суспільство.
doi:10.32850/sulj.2020.3.5 fatcat:rpaaeg4w3ne5vdawqi3azmsfye