Largando aparellos nos caladoiros do Morrazo. Outras unidades fraseolóxicas

Salvador Castro Otero, Lucía Durán Paredes, Xosé Manuel González Barreiro, Henrique Harguindey Banet, Xosé Martínez García, Soledad Ríos Santomé, María Emma Tilves Pazos
2022 Cadernos de Fraseoloxía galega  
Edición de material fraseolóxico inédito recollido entre 2017-2021 na Península do Morrazo. Anótanse as variantes vivas e inéditas.
doi:10.52740/cfg/22.22.09.00017 fatcat:jwcxvgj2ijf4fplu3c6ontspdi