PHÂN TẦNG NGUY CƠ THEO IHC4 VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA UNG THƯ VÚ XÂM NHẬP GIAI ĐOẠN I-II

Nguyễn Tiến Quang
2021 Y học Việt Nam  
Phác đồ điều trị ung thư vú giai đoạn sớm I, II có thụ thể nội tiết dương tính gồm liệu pháp nội tiết, cân nhắc sử dụng hóa chất với những trường hợp nguy cơ tái phát cao hoặc typ phân tử có tiên lượng xấu. Mục tiêu: Đánh giá mối liên quan giữa các nhóm nguy cơ IHC4 với một số đặc điểm lâm sàng ung thư vú giai đoạn I-II. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 226 bệnh nhân ung thư vú được phân tầng nguy cơ theo IHC4 và phân typ phân tử bằng nhuộm HMMD với ER, PR, Her2/neu, Ki67 và đánh giá mối
more » ... n quan với đặc điểm lâm sàng. Kết quả nghiên cứu: Trong nhóm giá trị IHC4 thấp, tỉ lệ bệnh nhân không di căn hạch chiếm 94,7%, cao hơn tỉ lệ nhóm này trong nhóm giá trị IHC4 trung bình (chiếm 73,3%), và trong nhóm giá trị IHC4 cao (chiếm 66,9%). Tỉ lệ nhóm di căn 1-3 hạch tăng dần trong các nhóm giá trị IHC4 từ thấp tới cao lần lượt là 5,3%; 26,7% và 33,1% (p<0,05). Kết luận: Nhóm nguy cơ thấp chiếm tỷ lệ cao nhất ở ung thư vú chưa di căn hạch, trái lại nhóm IHC4 cao chủ yếu gặp ở các ung thư vú đã di căn hạch.
doi:10.51298/vmj.v502i1.589 fatcat:covandrosjewnn7wgb35tl27oa