Sınıf Öğretmeni Adaylarında Empatik Eğilim Düzeyi ve Geleceğe Dönük Beklenti (The Level of Hopelessness and Empathic Tendency of a Group of Class Teacher Candidates)..... Doi: 10.14686/buefad.v4i2.5000145067

Tuncay CANBULAT, Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ, Fatma ERDOĞAN, Ayşe YEŞİLOĞLU
2015 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
I S S N 1 3 0 8 -7 1 7 7 C i l t / V o l u m e : 4 2 0 1 5 -4 S a y ı / I s s u e : 2 A r a l ı k / D e c e m b e r 2 0 1 5 U l u s l a r a r a s ı H a k e m l i D e r g i I n t e r n a t i o n a l R e f e r e e d J o u r n a l 2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (BÜEFAD), yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Yazıların sorumluluğu, yazarlarına aittir.
doi:10.14686/buefad.v4i2.5000145067 fatcat:42w74gkhufbmtmrp75i7bxu3ky