Neformalno pridobivanje znanja tujega jezika

Katarina Bizjak
2010 AS: Andragoška Spoznanja  
Izobraževanje je kompleksna struktura različnih procesov, v katerih se dinamično prepletata tako formalno kot neformalno izobraževanje. Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšen vpliv imajo različne oblike neformalnega izobraževanja na uspeh učenja tujega jezika na jezikovnih tečajih. Analiza rezultatov kaže, da so vplivi pomembni in da tečajniki, ki se več neformalno izobražujejo, dosegajo boljše rezultate v primerjavi s tistimi, ki se manj. Raziskava prinaša pomembna dognanja o vplivih
more » ... a o vplivih neformalnega izobraževanja na uspešnost učenja. Ugotovitve kažejo, da imajo pri učenju tujega jezika različne oblike neformalnega izobraževanje pomemben vpliv na učinkovitost andragoškega cikla, zato ga je treba vanj vključiti v večji meri.
doi:10.4312/as.16.2.77-87 fatcat:35gcspnrendklatpwssrrgm2re