G. Franquinet, P. Hammer, H. Schoenawa, L. Schoenawa, Litzmannstadt, Rozdział historii niemieckiego pieniądza. Ein kapitel deutscher geldgeschichte. A Chapter of German Monetary History, [Regenstauf] 2010, il. cz-b., ss. 164

Krzysztof Filipow
2011 Białostockie Teki Historyczne  
doi:10.15290/bth.2011.09.21 fatcat:nonw3tps5bazddevfiyzjasqbq