DIFFERENCE BETWEEN MOTIVATIONAL GOAL FRAMING EFFECTS ON CREATIVE AND PERCEPTUAL TASK PERFORMANCE

Oshrit Kaspi-Baruch
2018 Creativity Studies  
This study examined the effects of motivational goal framing on creative and perceptual performance. Goal orientation was manipulated via task instructions. In order to examine whether goal framing (learning or performance) are influential only in creative performance, two experiments were conducted, one with creative task, the other with perceptual task. In the first experiment, 162 students engaged in full-time employment completed a creative task. In the second experiment, 268 students
more » ... 268 students engaged in full-time employment completed a perceptual task. The first experiment showed that individuals instructed to be learning oriented were more creative relative to those instructed to be performance oriented. This occurred only in the creative task, as performance did not differ according to goal orientation framing in the second experiment. The results are discussed in terms of anxiety and cognitive performance theory and the stage model of creativity. Santrauka Šiame tyrime nagrinėjama skirtinga motyvuojančio tikslo įtaka kūrybinei ir suvokimo veiklai. Orientavimasis į tikslus buvo valdomas užduočių instrukcijomis. Siekiant išanalizuoti, ar tikslo formulavimas (mokymasis ar veikla) turi įtakos tik kūrybinei veiklai, buvo atlikti du eksperimentai: vienas – pasitelkiant kūrybinę užduotį, kitas – suvokimo užduotį. Pirmajame eksperimente 162 studentai visą eksperimento laiką atliko kūrybinę užduotį, antrajame eksperimente 268 studentai visą eksperimento laiką atliko suvokimo užduotį. Pirmuoju eksperimentu buvo atskleista, kad asmenys, kuriems buvo nurodyta orientuotis į mokymąsi, buvo kūrybiškesni, palyginti su tais, kurie turėjo orientuotis į veiklą. Taip įvyko tik duodant kūrybinę užduotį, nes antrojo eksperimento metu nebuvo jokių veiklos skirtumų tikslo atžvilgiu. Rezultatai aptariami remiantis nerimo ir kognityvinės veiklos teorijos bei kūrybiškumo pakopų modelio požiūriais.
doi:10.3846/cs.2018.3074 fatcat:5ujwifp33ff3nnn2nqj7rk3oia