Mutfak Şeflerinin Füzyon Mutfağa Yönelik Görüşleri ve Çanakkale İline Ait Yöresel Gıdalar İle Füzyon Mutfak Önerileri
Views of Kitchen Chiefs About Fusion Kitchen and Fusion Kitchen Suggestions With Local Food of Çanakkale

Habibe TURAN, Güliz BAŞARAN, İ̇̇rem AYDUĞ, Doğukan BAYESEN, Serdar SÜNNETÇİOĞLU
2020 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi  
doi:10.34189/tfd.23.02.006 fatcat:daqxfm3tb5adziy5lhd53cq43a