O powiązaniu ogłady i smaku w esejach Dawida Hume`a

Krzysztof Wawrzonkowski
2017 Studia z Historii Filozofii  
O powiązaniu ogłady i smaku w esejach Dawida Hume'a Poza twoim smakiem nie masz żadnego argumentu, który byś mógł wysunąć na swoją korzyść [...]. Dawid Hume Eseje Hume'a obfitują w wiele trafnych uwag na temat funkcjonowania człowieka w społeczeństwie, ról, jakie w jego ramach przychodzi mu odgrywać, i sposobów jego odnajdywania się w nim. Pod tym względem ta krótka forma wypowiedzi, jaką obrał sobie autor Sceptyka, jest bliższa życiu, jak słusznie zauważa Tatarkiewicz 1 , niż Traktat, przez co
more » ... ich lektura dostarcza czytelnikom wiele przyjemności. Warto też zauważyć, że zawierają one rozważania zarówno z dziedziny szeroko pojmowanej humanistyki, jak i gospodarki, ekonomii, prawa czy polityki. Wszystkie charakteryzuje właściwy Hume'owi literacki styl i plastyczność wypowiedzi. Wszystkie ukazują ludzki świat, przez co w pismach z dziedziny handlu możemy przeczytać o usposobieniu ludzi nim się parających, a w esejach o sztuce o naturze stosowa-1 Por. W. Tatarkiewicz, Eseje Dawida Hume'a, [w:] D. Hume, Eseje z dziedziny moralności i literatury, tłum. T. Tatarkiewiczowa, PWN, Warszawa 1955, s. XXIII.
doi:10.12775/szhf.2016.061 fatcat:swfopdwugnhljazd75avdk7kzm