245 $A Scriptoteket

Dan Michael O. Heggø, Kyrre Traavik Låberg, Line Nybakk Akerholt, Live Håndlykken Kvale, Maria Hammerstrøm
2015 Zenodo  
Scriptoteket er et åpent, uformelt nettverk for deling av kode og utviklingsideer for bibliotek. Samarbeidet ble igangsatt fra Realfagsbiblioteket ved UiO våren 2013 og har nå medlemmer fra alle avdelingene til Universitetsbiblioteket i Oslo. Felles for medlemmene er en interesse for å bruke scripting og automatisering for å forenkle og forbedre den daglige bibliotekdriften. Til tross for at ingen er programmeringsninjaer, og mange ikke kan kode selv, kan kreative og tekniske personer bruke
more » ... ptoteket som en arena for å utveksle ideer om automatisering. Med mye kunnskap om biblioteksystemer har Scriptoteket også blitt en naturlig samarbeidspartner for studentdrevne utviklingsprosjekter i biblioteket. Denne posteren beskriver noen av våre småskala utviklingsprosjekter.
doi:10.5281/zenodo.97347 fatcat:cxc4lufkzbdu5jypere6uryjem