Αρχιτεκτονική ασφάλειας συστημάτων στο Διαδίκτυο των αντικειμένων

Θεόδωρος Κλεόνικου Νεστορίδης
2020
Το Διαδίκτυο των αντικειμένων (IoT) είναι οι τεχνολογίες της πληροφορικής που επιτρέπουν τη διασύνδεση του φυσικού μας κόσμου με τον κόσμο των πληροφοριακών συστημάτων. Με την υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών μπορούμε σήμερα να σχεδιάζουμε έξυπνες συσκευές για έξυπνες κατοικίες και έξυπνες πόλεις, ανοίγοντας έτσι μία δίχως προηγούμενο δυναμική ανάπτυξης καινοτόμων συστημάτων, με δισεκατομμύρια συνδεδεμένες συσκευές μέχρι σήμερα. Συνήθως, οι IoT συσκευές περιορίζονται στον υπολογισμό, την
more » ... ση και την συνδεσιμότητα στο δίκτυο και ως εκ τούτου είναι πιο ευάλωτες σε επιθέσεις από συσκευές με μεγαλύτερες υπολογιστικές δυνατότητες, όπως smartphones, tablet ή υπολογιστές. Οι περισσότερες συσκευές IoT είναι εύκολο να παραβιαστούν, με απώτερο σκοπό να αποκαλυφθούν ευαίσθητα δεδομένα (sensitive data) ή να χρησιμοποιηθούν ως IoT botnets από κακόβουλους χρήστες. Λόγω του γεγονότος, ότι τα δεδομένα που ανταλλάσσουν οι συσκευές μπορεί να περιέχουν πληροφορίες ιδιωτικής φύσης, η προστασία της ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και διαθεσιμότητας αυτών αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας που δεν πρέπει να αγνοηθεί. Στην παρούσα εργασία, έχει υλοποιηθεί μία αρχιτεκτονική ασφάλειας για συστήματα IoT, η οποία επιτυγχάνει τις παραπάνω απαραίτητες απαιτήσεις ασφάλειας, ενώ παράλληλα έχει σχεδιαστεί με βάση τα χαρακτηριστικά μιας κατανεμημένης προσέγγισης παροχής υπηρεσιών. Επίσης, εστιάζει στις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει ένα μοντέλο ελέγχου πρόσβασης στην εξουσιοδότηση πόρων του συστήματος και παράλληλα συγκρίνονται τα υπάρχοντα μοντέλα ελέγχου πρόσβασης που έχουν αναπτυχθεί για το IoT. Καταλήγοντας, λόγω της πολυπλοκότητας της αρχιτεκτονικής ελέγχθηκαν σενάρια χρήσης με πραγματικά δεδομένα από μία συσκευή αισθητήρων, όπως επίσης και σενάρια υπερφόρτωσης με χρήση εικονικών συσκευών για τον έλεγχο των δυνατοτήτων της αρχιτεκτονικής στα πλαίσιο ενός IoT περιβάλλοντος.
doi:10.26262/heal.auth.ir.317350 fatcat:64bg2kkgybdalfx77wl2evfox4