Bedrijfsopties die bijdragen aan kringlooplandbouw : Beoordeeld door melkvee-, varkens- pluimveehouders, glastuinbouwers en akkerbouwers [report]

Anne-Charlotte Hoes, LEI Innovation, Risk and Information Management, Carolien de Lauwere
2021 unpublished
doi:10.18174/547164 fatcat:5h767d62d5h2jbtyvipqw7pb6m