Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Metro Sürücüsü Seçimi

İmran ÖZCAN, Umut Hulusi İNAN, Ammar Yasir Korkusuz
2020 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi  
Personel seçimi, işe alınacak kişinin özellikleri ile pozisyonun gerektirdiği özelliklerin kıyaslanarak bu pozisyona en uygun adayın belirlenmesidir. Adayın özelliklerini bilmek ve pozisyonun gerekliliklerini tanımlamak, personel seçiminin vazgeçilmez iki unsurudur. Personel seçimi, emek yoğun sistemlerde verimliliği, dolayısıyla kârlılığı etkileyen önemli kararlardan birisidir. Personel seçim kararlarının niteliği ve doğruluğu büyük ölçüde seçilen personelin tecrübesine, yetkinliğine, işe
more » ... kinliğine, işe uyumuna, performansına ve kişisel özelliklerine bağlıdır. Bu özelliklerin değerlendirilerek en iyi personelin seçilmesi için yaygın olarak çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemleri kullanılmaktadır (Adıgüzel, 2009: 243). Hizmet sektöründe, firmanın insan kaynağı başarıya doğrudan etki etmektedir. Bu nedenle hizmet sektöründeki firmalar için önemli olan, kalifiye ve verimli insan kaynağını seçebilmektir.
doi:10.17153/oguiibf.573735 fatcat:62lpamcvk5bbtpz2j7ar3g64dm