The effect of pre-existing HLA sensitization on the renal allograft function according to angionephroscintigraphy results

O. G. Sinyakova, N. E. Kudryashova, E. V. Migunova, N. V. Borovkova, A. V. Pinchuk, N. V. Shmarina
2018 Transplantologiâ  
doi:10.23873/2074-0506-2018-10-1-23-34 fatcat:mcchyee33zdn5i4vtvisvjkvju