The efficacy and safety of teraligen in patients with brain ischemia, stages I and II, and psychoautonomic syndrome

E. R. Barancevich, M. S. Golovkova, I. A. Dzhulaj, O. V. Posohina, P. V. Starikov
2015 Zhurnal Nevrologii i Psikhiatrii imeni S.S. Korsakova  
doi:10.17116/jnevro201511511286-91 pmid:26978499 fatcat:t243qtwvv5anpmbapk637xe3pe