ULAŞIM AĞLARINDA BENZETİM YARDIMIYLA ARZ PLANLAMASI: KİLİS - GAZİANTEP ÖRNEĞİ

Mehmet Özçalıcı, Ayşe Tuğba Dosdoğru, Aslı Boru İpek, Mustafa Göçken
2019 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  
ÖZ Bu çalışmada, Kilis -Gaziantep karayolu yolcu taşıma faaliyeti benzetim yardımıyla incelenmiştir. Faaliyetin iyi yönetilmediği durumlarda araçlar iki şehir arasında boş sefer düzenlemekte ve bu durum bir maliyet unsuru olduğu gibi, çevreye de zarar vermektedir. İncelenen benzetim modelinde, müşteriler arası varış süresi detaylı bir şekilde modellenmiştir. Oluşturulan talep modelini kullanmak suretiyle, rastgele varış süreleri üretilmiş ve yıl içerisinde toplam sefer sayısı, müşterilerin
more » ... me süreleri ve araçların bir sonraki sefer için bekleme süreleri benzetim suretiyle incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar ulaşım ağının etkin yönetilmesini sağlayacak bilgiler içermektedir. ABSTRACT In this study, Kilis -Gaziantep highway passenger transportation activity is examined with simulation analysis. When the operation is not managed well, deadheadings which means cost and harm to the environment occurs. A simulation model is created with the help of a detailed inter-arrival rate of passengers. Random inter-arrival time of passengers is produced. As a result, total number of runs, standby time of passengers and waiting times for vehicles for the next run is examined by simulation analysis. Results include useful information to ensure effective management of the transportation network.
doi:10.35379/cusosbil.616764 fatcat:iw5bgqn2erdgxdmxl263f3uzdu