Scientific heritage of academician P.M. Vasylenko (1900–1999)
Науковий доробок академіка П.М. Василенка (1900–1999)

O. Derkach
2018 Ìstorìâ nauki ì bìografìstika  
ДЕРКАЧ Олексій Павлович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем Національного університету біоресурсів і природокористування України Oleksiy.derkach@gmail.com (м. Київ) НАУКОВИЙ ДОРОБОК АКАДЕМІКА П.М. ВАСИЛЕНКА (1900-1999) Для українського суспільства, що нині перебуває на стадії оновлення, характерною рисою є зростаюча зацікавленість до історії науки й техніки, зокрема, й до наукової, освітянської та організаційної діяльності видатних
more » ... ті видатних вітчизняних вчених, котрі самовіддано працювали задля розвитку науки та освіти в Україні. За останні роки з'явилися дослідження, що висвітлюють розвиток науки та освіти, зокрема й технічної, через вивчення та осмислення наукової, освітньої та громадської діяльності видатної особистості. Однією з таких особистостей був Петро Мефодійович Василенко -академік Національної академії аграрних наук України, член-кореспондент Національної академії наук України, академік Російської академії сільськогосподарських наук, доктор технічних наук, професор. У галузях землеробської механіки, сільськогосподарського машинобудування, механізації, електрифікації та автоматизації сільськогосподарського виробництва України він мав досягнення світового рівня, які прославили вітчизняну науку далеко за межами країни. Його по праву називали корифеєм землеробської механіки України. Ключові слова: П.М. Василенко, корифей, науковий скарб, вчений, землеробська (сільськогосподарська) механіка, механізація, автоматизація, сільське господарство.
doi:10.31073/istnauka201803-18 fatcat:ar62uvqz3bcubisdrxrujdmfb4