Pulmonaalhüpertensiooniga haigete diagnoosimine ja jälgimine Eestis Euroopa 2009. aasta ravijuhendi kontekstis

Sigrid Järvekülg, Anton Ly, Eevi Pärsik, Alan Altraja
2011 Eesti Arst   unpublished
fatcat:fmznce6gnjeunkupt5ttomziju