G. Draye, Laboratoria van de natie. Literaire genootschappen in Vlaanderen 1830-1914

L. Jensen
2011 BMGN: Low Countries Historical Review  
Wat deze hoofdstukken boeiend maakt is niet alleen dat er geen simpele politieke en ideologische relaties zijn aan te wijzen (zo is de liberale minister Rogier verantwoordelijk voor de uitbouw van het landbouwbeleid rond 1850), maar ook de notie van het algemeen belang die Van Dijck in navolging van de tijdgenoten hanteert voor de analyse. Het doet denken aan de discussie over algemeen belang bij Auke van der Wouds Een nieuwe wereld. In
doi:10.18352/bmgn-lchr.7250 fatcat:qgdrwjmohva6jhby4mhyvoliyi