Adult parasitoid species and their parasitization rates at different periods on Sunn pest Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) in Karacadağ overwintering region and Diyarbakır cereal fields

Mehmet DUMAN, Erdal SERTKAYA
2016 Türkiye Entomoloji Bülteni  
Karacadağ kışlağı ve Diyarbakır ili hububat alanlarında Süne, Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) ergin parazitoit türleri ve farklı zamanlarda parazitlenme oranları 1 Adult parasitoid species and their parasitization rates at different periods on Sunn pest Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) in Karacadağ overwintering region and Diyarbakır cereal fields Mehmet DUMAN 2 * Erdal SERTKAYA 3 Summary The current study focused on the adult parasitoids of the
more » ... rasitoids of the Sunn pest Eurygaster integriceps Puton which are important factors to suppress the Sunn pest populations. Parasitism rates of adult parasitoids at different periods, parasitoid species and the time of the occurrence of the highest interference under natural conditions. For this purpose, Sunn pest adults were sampled starting from the start of the migration from the overwintering sites to the plains at the end of March and during April, and in the cereal fields of Diyarbakır provinces in April-July. Parasitism rates in Karacadağ overwintering site and on the plains were 3.82%-8.30%in 2013, 4.33%-7.23%in 2014 respectively; on the plains 15.89%-20.15%in 2013 and 14.55%-19.96%in 2014, for the new generation adult stage 1.67%in 2013, 5.80%in 2014, for the period of migration to overwintering sites 2.80%in 2013 and 2.76%in 2014. Identification keys were created based on the morphological characters and Phasia subcoleopterata L., Eliozeta helluo (Fabricius, 1805), Ectophasia crassipenis (Fabricius 1794) and Elomya lateralis (Meigen, 1824) species were identified. The highest ratios of natural parasitism were determined to be between 17 April and 12 May. Özet Bu çalışmayla Süne, Eurygaster integriceps Puton popülasyonları üzerinde önemli bir baskı unsuru olan Süne ergin parazitoitlerinin türleri, farklı zamanlarda parazitleme oranları ve doğal şartlarda yüksek parazitlenmenin gerçekleştiği zaman belirlenmiştir. Bu amaçla Süne erginleri kışlak alanlarından ovaya inmeye başladığı Mart ayı sonu Nisan ayı boyunca örneklenmiş, Diyarbakır ili hububat alanlarında ise Nisan-Temmuz ayları arasında sürveyler yapılmıştır. Süne erginlerinin parazitlenme ortalama oranları sırasıyla 2013 yılında %3,82-%8,30, 2014 yılında %4,33-%7,23; ovada 2013 yılında %15,89-%20,15; 2014 yılında %14,55-%19,96; yeni nesil ergin döneminde 2013 yılında %1,67, 2014 yılında %5,80, kışlağa göç döneminde ise 2013 yılında %2,80, 2014 yılında %2,76 arasında değişmiştir. Süne erginlerinde doğal parazitlenmenin 17 Nisan-12 Mayıs tarihleri arasında yüksek oranda gerçekleştiği ve parazitoit türlerin ise Phasia subcoleopterata L., Eliozeta helluo (Fabricius, 1805), Ectophasia crassipenis (Fabricius 1794) ve Elomya lateralis (Meigen, 1824) olduğu belirlenmiştir.
doi:10.16969/teb.20810 fatcat:zcppglpxwzdijcfbynom5tloyq