Correction to: Case report of cryptogenic multifocal ulcerous stenosing enteritis (CMUSE): a rare isease may contribute to endoscopy-capsule retention in the small intestine

En-Wei Tao, Tian-Hui Zou, Yong-Feng Wang, Jie-Ting Tang, Ying-Xuan Chen, Qin-Yan Gao
2019 BMC Gastroenterology  
doi:10.1186/s12876-019-0983-3 fatcat:tuupzi5zbnbr7giebsuli3urti