Комунікативні параметри мовної особистості в освітньому дискурсивному просторі

Svitlana Piroshenko
2013 Педагогічний дискурс  
У статті розглянуто комунікативні параметри мовної особистості у площині мовленнєвого дискурсу. Окреслююючи змістовне та структурне наповнення даного терміну (мовна особистість), автор акцентує увагу на особистості, яка діє в дискурсивному просторі в конкретних комунікативних обставинах. Проаналізовано багаторівневу функціональну систему мовленнєвої діяльності та визначено підходи щодо структури мовної особистості. Автором звернено увагу на різні класифікації дискурсів мовної освіти за
more » ... освіти за параметрами мовленнєвого твору та типами мовленнєвої поведінки особистості. Власне сам дискурс є комунікативним явищем, яке, на думку автора, відображає особливості актуального прояву мовної особистості.
doaj:3f40cc3227b04b4890005ff0c2263e73 fatcat:dtmti3xihbgitd4xzbcrepq664