C. van Baalen, R. de Jong, Koningin Beatrix aan het woord. 25 Jaar troonredes, officiële redevoeringen en kersttoespraken

James Kennedy
2008 BMGN: Low Countries Historical Review  
aan het woord. 25 Jaar troonredes, officiële redevoeringen en kersttoespraken (Den Haag: Sdu Uitgevers, 2005, 529 blz., €44,90, ISBN 90 12 10875 6).
doi:10.18352/bmgn-lchr.6752 fatcat:df2wnvfetvbazitpwh6l3f2o6m