Öğrenci Adaylarının Tercih Ettikleri Programlara Kayıt Yaptırmama Nedenleri ve Yeniden Yapılandırma: Pamukkale Üniversitesi Araştırması The reasons why candidate students do not register to the departments they've preferred and reconstruction: Pamukkale University Survey Oğuz KARADENİZ

Mehmet Yilmaz, Yrd Doç, Pamukkale Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi, Endüstri Bölümü, Doç, Pamukkale Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi, Endüstri Bölümü
2011 Temmuz   unpublished
The reasons why candidate students do not register to the departments they've preferred and reconstruction: Pamukkale University Survey Mehmet Yılmaz 2 Oğuz Karadeniz 3 Özet Üniversitelerin (yeniden) yapılandırılmasına ilişkin teorik çerçeve iki temel konu etrafında çözümlenebilir. Bunlardan birincisi, yüksek öğretim programlarının açılmasına hâkim olan esaslar, ikincisi ise iş dünyasındaki değişim ve talep farklılaşmalarına cevap verme yeteneği şeklinde isimlendirilebilir. Başka bir deyişle,
more » ... selenin eğitim öğretim programlarının planlanması ve geliştirilmesi boyutunun yanı sıra söz konusu programlarda öğrenim gören öğrencilerin vasıf düzeylerinin yeterliliği boyutu olduğu göz ardı edilmemelidir. Bu çalışma, Türk üniversitelerinin kontenjan açığı bulunan önlisans ve lisans programlarının yeniden yapılandırılması konusunu, bu programları tercih etiği halde kayıt yaptırmayan öğrencilerin kayıt yaptırmama sebepleri üzerinden sorgulamayı amaçlamaktadır. Bu sorgulamada Pamukkale Üniversitesi'nin çeşitli önlisans ve lisans programlarına 2009 ve 2010 yıllarında kayıt yaptırmayan 1657 öğrenci adayı üzerinde yapılan bir araştırmanın bulguları temel alınmıştır. Telefonla anket yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmanın bulguları, Pamukkale Üniversitesi özelinde hangi programlara ne sebeple kayıt yaptırılmadığını ortaya koymaktadır. En önemli kayıt yaptırmama nedenleri, ekonomik nedenler, gelir durumu yetersizliği, kazanılan programın mezuniyet sonrası istihdam imkânlarının yetersizliği, bu nedene bağlı olarak kamusal destekle okunabilen ve istihdam garantili meslekler olan polis okulu, askeri okul vb. gibi okulların kazanılması ya da bu okulların sınavlarına hazırlanılması, ailevi sorunlar şeklinde bulgulanmıştır. Araştırmanın bulgularından hareketle istihdam edilebilirlik konusunda yeniden yapılandırmaya ilişkin öneriler geliştirilmiştir.
fatcat:huquesqx4nf6xamaj6njxxwvaa