Reliable Tension Leveling Process Design Using Stochastic Optimization
確率的最適化手法によるテンションレベリング工程の信頼性設計

Hiroshi Hamasaki, Masaki Shigaki, Fusahito Yoshida, Vassili Toropov
2009 Tetsu to hagane  
doi:10.2355/tetsutohagane.95.740 fatcat:p4f7njiqc5csbhuf7jvskbdt5m