Rotaviruses known and unknown
Rotaviry známé i neznámé

Romana Moutelíková, Anna Blahová, Jana Prodělalová
2017 Pediatrie pro praxi  
1 Oddělení virologie, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno 2 Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta MU Brno Cílem tohoto článku je shrnout aktuální informace o rotavirech a jimi působených onemocněních. Dále se zmiňujeme o významu vakcinace a o možném vlivu vakcín na složení rotavirových genotypů přítomných v populaci. Klíčová slova: rotavirus, gastroenteritida, genotypy, vakcinace. Rotaviruses known and unknown This article aims to summarize up-to-date information on
more » ... information on rotaviruses and diseases they cause. Next the authors mention the importance of vaccination and the possible effect of vaccines on the different rotavirus genotypes present in the population.
doi:10.36290/ped.2017.042 fatcat:3vdvpp5girh63mqknonk4v3c6m