"Dlaczego ja piszę?" Wokół filozofii pisania Sławomira Mrożka

Sara Kurowska
2020 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica  
Przedmiotem artykułu jest metaliteracki wątek korespondencji Sławomira Mrożka z Wojciechem Skalmowskim. Skalmowski, zastanawiając się nad właściwym powodem, dla którego pisarze tworzą literaturę, prowokacyjnie redukuje wymiar metafizyczny dzieła sztuki, by dowiedzieć się, jaka współcześnie jest jego rzeczywista wartość – czy jedynie handlowa? Ważnym kontekstem, pokazującym odmienność spojrzenia na analizowany problem w zależności od czasu historycznego, uczyniono twórczość Baudelaire'a w
more » ... udelaire'a w odczytaniu Waltera Benjamina. Celem pracy jest pokazanie, jak w trakcie dialogu ze Skalmowskim Mrożek próbuje odpowiedzieć na tytułowe pytanie o powód, dla którego tworzy literaturę oraz, co szczególnie ważne – jak zaczyna zwracać uwagę na elementy, które wcześniej przeoczał, marginalizował.
doi:10.18778/1505-9057.59.07 fatcat:ykifiobsuve3dbppwiklaib7ka