Ivan Kozhedub - the Most Effective Fighter Pilot of the Anti-Hitler Coalition (To the 100th Anniversary of the Birth)

O. Lysenko, Institute of History of Ukraine NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine, O. Fyl, National Military History Museum of Ukraine, Kyiv, Ukraine
2020 Ukrains'kyi istorychnyi zhurnal  
Український історичний журнал. -2020. -№3 ПЕРСОНАЛІЇ Анотація. Мета цієї розвідки полягає у спробі реконструкції історичного портрета одного з найяскравіших учасників Другої світової війни. Методологія дослідження ґрунтується на засадах історизму, використанні прийомів історичної біографістики та військово-історичної науки. Наукова новизна визначається залученням маловідомих архівних джерел, статистичних викладів із зарубіжних видань, що дало змогу не тільки відтворити цікаві деталі біографії
more » ... деталі біографії знаного льотчика, а й визначити місце цієї постаті у шерегу кращих пілотів Другої світової війни. Висновки. Особистість І.Кожедуба формувалася під впливом тогочасних реалій: партійної диктатури, ідеологічної індоктринації суспільства, а також важких соціально-побутових умов. Ці обставини визначили його світогляд і загартували характер, спонукаючи до самовдосконалення й навчання, розвиваючи вміння самостійно ухвалювати рішення та нести відповідальність за їх наслідки, а ще здатність цінувати людей, з якими він поділяв усі випробування воєнної доби. На підставі статистичних даних, проаналізованих вітчизняними та зарубіжними фахівцями, можна впевнено стверджувати, що І.Кожедуб став найрезультативнішим пілотом у збройних силах держав антигітлерівської коаліції. Констатується, що бойові заслуги цієї людини знаходять належне відображення у мнемонічних практиках. Ключові слова: Кожедуб, біографічний портрет, Друга світова війна, авіація, антигітлерівська коаліція. Іван Кожедуб -найрезультативніший льотчик-винищувач антигітлерівської коаліції (до 100-річчя з дня народження) Олександр Лисенко доктор історичних наук, професор, завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни, Інститут історії України НАН України (Київ, Україна), ukr2ww@ukr.net ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-6433 Олександр Филь кандидат історичних наук, заступник директора, Національний військово-історичний музей України (Київ, Україна), fam_2010@ukr.net ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0662-8654
doi:10.15407/uhj2020.03.187 fatcat:66zpae56kvg43atgzroxpbmsam