Asprosin ve Glikoz Metabolizması Üzerine Etkileri

M. Gizem KESER, Nurhan ÜNÜSAN
2021 Turkish Journal of Diabetes and Obesity  
Adipokines secreted from adipose tissue, are bioactive substances and have kinds of functions on appetite, energy, lipid, carbohydrate metabolism, regulation of blood pressure, inflammation, etc. One of the adipokines is asprosin discovered in 2016, is secreted by white adipose tissue. This is released during fasting and found in circulating nanomolar levels. Asprosin is encoded by two exons of the gene FBN1 and is known for its effects on many metabolic processes, especially glucose
more » ... and is still under investigation. This study was aimed to investigate the relationship between asprosin and some public health problems such as obesity and type 2 diabetes. ÖZ Adipokinler adipoz dokudan salgılanan bioaktif maddeler olup iştah, enerji, lipid, karbonhidrat metabolizması, kan basıncının düzenlenmesi ve inflammasyon üzerinde çeşitli fonksiyonlara sahiptir. Bunlardan biri de 2016 yılında keşfedilen ve beyaz adipoz dokudan salgılanan asprosindir. Asprosin, açlık süresince salınmakta ve nanomolar düzeyde sirküle olmaktadır. FBN1 geninin iki egzonu tarafından kodlanan asprosinin, glikoz metabolizması gibi bazı metabolik süreçlerde doğrudan etkili olduğu bilinmekte ve hâlen araştırılmaktadır. Bu çalışma, asprosin ile obezite ve tip 2 diyabet gibi bazı halk sağlığı sorunları arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamıştır. Anahtar Sözcükler: Asprosin, Diyabet, Obezite, Glikoz metabolizması Cite this article as: Keser MG, Ünüsan N. Asprosin and Effects on Glucose Metabolism. Turk J Diab Obes 2021;1: 89-95.
doi:10.25048/tudod.840549 fatcat:f26kzrjycrdovpmpg5ezyvhhey