Maria Grzegorzewska on the Dignity of the Teacher – in the Confrontation with Modernity
Maria Grzegorzewska o godności człowieka – w konfrontacji ze współczesnością

Bernadeta Szczupał
2017 Lubelski Rocznik Pedagogiczny  
Abstrakt: Maria Grzegorzewska była wybitnym pedeutologiem i twórcą nowatorskiego systemu kształcenia pedagogów specjalnych . W artykule przedstawiona została rola wartości moralnych, którymi zdaniem Grzegorzewskiej powi nien kierować się pedagog specjalny . Wyznawanie poszczególnych wartości, w tym godności człowieka z niepełnosprawnością w społeczeństwie, stanowi podstawowe i aktualne zadanie każdego pedagoga specjalnego . W artykule zwrócono uwagę szczególnie na deontologiczny wymiar dorobku
more » ... rzegorzewskiej w perspektywie tworzenia społeczno-wychowawczego klimatu szkoły przez współczesnych pedagogów specjalnych .
doi:10.17951/lrp.2016.35.3.9 fatcat:xtxrqvf22bfmbhqrjqgkieotfm