Metode merjenja arterijskega krvnega tlaka pri otrocih

Vlado Bricelj
1990 Obzornik zdravstvene nege  
DESKRIPTORJI: krvni pritisk merjenje, otrok IZVLEČEK -Opisane so različne metode merjenja arterijskega krvnega tlaka in najpogostejše napake pri tem. Zdravniki v ambulantah uporabljajo predvsem metodo »flash« in sfigmomanometrijo z avskultacijo Korotkovih tonov. lzmerjene vred· nosti so realna ocena arterijskega krvnega tlaka le, če je meritev opravljena večkrat, če je otrok med merjenjem sproščen in če uporabljamo manšeto, ki po širini ustreza otrokovi velikosti. THE METHODS OF MEASURING
more » ... IAL BLOOD PRESSURE IN CHILDREN DESCRIPTORS: blood pressure determination, child ABSTRACT -Described are various methods of measuring arterial blood pressure and most common accompanying failures. Physicians in dispensaries mainly use the flash method and sphygmomanometry with auscultation of Korotkov's tones. The measured values are real on ly under the following conditions: if the measurement is carries out several times, if the child is relaxed, and if the width of the cuff matches the child's size. Uvod Merjenje arterijskega krvnega tlaka (AKT) v ordinaciji splošne medicine je zdravnikovo vsakdanje opravilo. Menimo pa, da je pogostnost merjenja tlaka pri bolniku le preveč premosorazmerna z njegovo starost jo. Res je sicer, da je arterijska hipertenzija pri odraslih pogostnejša kot pri otrocih, vend ar je odkritje zvišanega AKT v zgodnjem otroštvu bistvenega pomena za nadaljnjo usodo mal ega bolnika. Mnenje vodilnih svetovnih pediatrov, ki se ukvarjajo s problemom zvišanega AKT, je, naj zdravnik otroku ne glede na njegovo starost in klinično sliko vsaj enkrat letno izmeri krvni tlak. Pri izvedbi tega priporočila pa se znajdemo pred dolgo vrsto težav. Če bomo s tem prispevkom zadrego vsaj teoretično odpravili, bo namen članka dosežen. Nekoliko fizike in fiziologije Tlak je fizikalna količina, definirana kot sila, ki deluje na ploskovno enoto. Merimo ga v pascalih (Pa = N/m 2 ) oziroma kPa, ter v milimetrih živega srebra -mmHg (1 kPa = 7,5mmHg, 1mmHg = 0,1333 kPa). Zakon nas obvezuje, da tlak merimo v kPa, v prak si pa pogosto uporabljamo mmHg. Kot argument za to navajamo praktičnost enote in dejstvo, da so ugledna strokovna združenja merjenje AKT v enotah SI odklonila. AKT je indirekten odraz pretoka krvi skozi tkiva, kar lahko ponazorimo z enačbo O O~P/R oziroma~P = O x R (O = pretok krvi,~P = art. venozni gradient t1aka, R = upor toku krvi skozi žilne strukture). Vlado Bricelj, dr. med., Univerzitetna pediatrična klinika, Vrazov trg 1, 61000 Ljubljana.
doaj:4f8ecd44424b49fc93861e046720bb34 fatcat:owxu7wuul5by7ommzllp5rhbym