Major changes in the European resuscitation council guidelines for cardiopulmonary resuscitation 2010 in the field of adult basic and advanced life support

Jasna Jevdjic, Maja Surbatovic, Nebojsa Stankovic, Violetta Raffay, Zlatko Fiser, Dusko Jovanovic
2012 Vojnosanitetski Pregled  
Uvod Preporuke za kardiopulmonalnu reanimaciju 2010. god. rezultat su analize i sistematizacije objavljene literature iz oblasti resustitacione medicine u poslednjih pet godina. Ocenu i sintezu objavljenih podataka uradila je grupa eksperata, članova International Liaison Commitetee on Resuscitation (ILCOR) iz Evrope, Amerike, Kanade, Australije i Novog Zelanda, Afrike i Azije. Time je nastavljen petogodišnji ciklus ažuriranja i promene kliničkih vodiča kardiopulmonalne reanimacije (KPR), čime
more » ... e sprovodioci kardiopulmonalne reanimacije obaveštavaju o terapijskim postupcima koji mogu uticati na ishod KPR. Naučni simpozijum ILCOR i završna debata i diskusija, održan je u Dalasu februara 2010, a zaključci i preporuke ovog sastanka bili su osnova za Preporuke Evropskog resustitacionog saveta, koje su objavljene u časopisu Resuscitation 1 . U ovom članku date su glavne promene u oblasti osnovne i napredne životne potpore odraslih, navedene u Preporukama za KPR iz 2010. u odnosu na Preporuke iz 2005, uz analizu razloga i očekivanih efekata ovih promena. Najznačajniji izazov u 2010. bio je da se pojednostave Preporuke za KPR, kako bi ih što više potencijalnih sprovodilaca oživljavanja, uključujući i laike, usvojilo i primenjivalo, čime se nastavlja tendencija Preporuka iz 2005. Naglašen je značaj osnovne životne potpore kao najbitnije za povećanje preživljavanja nakon iznenadnog srčanog zastoja. Osnovna životna potpora kod odraslih Algoritam postupaka pružanja osnovne životne potpore isti je kao i u Preporukama iz 2005. godine. Najvažnije novine u Preporukama iz 2010. godine su u sledećim oblastima: Preporuka za dispečere hitnih medicinskih službi Dispečeri bi trebalo da budu obučeni da ispituju pozivaoce po strogim protokolima, radi dobijanja informacija koje se odnose pre svega na reagovanje bolesnika (stanje svesti) i kvalitet disanja. Naglašena je važnost prepoznavanja agonalnog disanja (hvatanje vazduha), koje se javlja kod 40% bolesnika u prvim minutima nakon srčanog zastoja, kao indikacije za započinjanje KPR 1 . Preživljavanje nakon iznenadnog srčanog zastoja moglo bi biti udvostručeno ili utrostručeno ukoliko bi očevici srčanog zastoja pružili kvalitetnu KPR. Verovatnoća da će očevici pružiti efektivnu KPR veća je ako postoje jasne telefonske instrukcije zdravstvenih radnika za način vršenja kompresije grudnog koša i disanja usta na usta 2 . Naglašen značaj kompresija grudnog koša; Kardiopulmonalna reanimacija samo kompresijama Svi spasioci, obučeni ili ne, trebalo bi da započnu kompresije grudnog koša kod unesrećenog koji ne reaguje i ne diše normalno. Naglašena je važnost pružanja kvalitetnih kompresija. Neophodno je da dubina kompresija bude naj-
doi:10.2298/vsp1203265j pmid:22624415 fatcat:lg7fjtpb6bgfhb2sm4x4c2d5bm