Drawn Commuters. Caricature as a visual historical resource

Zsófia Kisőrsi
2018 Metszetek  
Despite of the fact that during the time of state socialism commuters meant a continuously growing social group both in proportion and in size, writing about their social history has been pushed into the background so far. The author's aim is to fill this gap by trying to discover the most of the available sources of different genres. The present study shows part of this larger volume work, it shows what it can add to our knowledge about a social group through traditional sources if we include
more » ... rces if we include caricatures of a given social group as visual historical sources in the analysis. In this paper, the author analyses sixteen caricatures of commuters, published in "Ludas Matyi," comparing written and audio visual sources. In the study, she tries, among other things, to find out if there was a definite commuter picture of "Ludas Matyi", and if so, to what extent did this commuter's image differ from that of other products in the press? To what extent did the satirical portrayal of commuters refer to long-distance commuters and to what extent to daily commuters? Were the real anomalies of commuting in the era reflected in Ludas Matyi? The analysis discusses the economic and social processes that characterize the time of publishing the caricatures, and denominates the external and internal characteristics and emotions commuters were endowed with.The aim of the author is to present the method of caricature analysis, which emphasizes the comparability of resources. ABSZTRAKT Átrajzolt ingázók Karikatúra mint vizuális történeti forrás Annak ellenére, hogy az államszocialista időszakban jelentős, arányaiban és nagyságában is folyamatosan növekvő társadalmi csoportot jelentettek az ingázók, társadalomtörténetük megírása mindezidáig háttérbe szorult. A szerző célja ennek a hiánynak a pótlása, úgy, hogy megpróbálja feltárni az elérhető legtöbb, különböző műfajú forrást. A jelen tanulmány ennek a nagyobb volumenű munkának egy részét mutatja be, azt, hogy mit tehet hozzá egy társadalmi csoportról hagyományos források útján szerzett ismereteinkhez, hogyha az adott társadalmi csoportról készült karikatúrákat mint vizuális történeti forrásokat is bevonjuk az elemzésbe. ThemaTic PaPers -Worker -life -representation 126 zsófia Kisőrsi: Drawn Commuters Caricature as a visual historical resource A szerző a jelen tanulmányban tizenhat Ludas Matyiban megjelent, ingázókat ábrázoló karikatúrát írott és audiovizuális forrásokkal összehasonlítva elemez. A tanulmányban többek között igyekszik megválaszolni, hogy volt-e a Ludas Matyinak egy meghatározható ingázó képe, s ha igen, akkor ez az ingázó kép mennyiben tért el a sajtó más produktumainak ingázó képétől? A szatirikus lap ingázó ábrázolása mennyiben vonatkozott a távolsági ingázókra és mennyiben a napi ingázókra? Tükröződtek a korszak ingázó-létének tényleges visszásságai a Ludas Matyiban? Az elemzés kitér a karikatúrák publikálásának idejét jellemző gazdasági és társadalmi folyamatok ismertetésére, és az ingázókra felruházott külső és belső tulajdonságok, érzelmek megnevezésére. A szerző célja egy olyan karikatúra elemzési módszer bemutatása, amely a források összehasonlíthatóságát helyezi előtérbe.
doi:10.18392/metsz/2018/4/8 fatcat:fjnuf2xberd73kisxpobx2kk6y