FAİZE DAYALI SWAP SÖZLEŞMELERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Ferhan EMİR TUNCAY, Hülya CENGİZ
2015 Uluslararası Iktisadi ve Idari Incelemeler Dergisi  
ÖZ Vadeli işlem sözleşmeleri, işletmelerin maruz kaldığı riskleri en aza indirmek amacıyla kullanılan finansal araçlardır. Vadeli işlem sözleşmelerinde en çok kullanılanlardan biri faize dayalı swap sözleşmeleridir. Faize dayalı swap sözleşmelerinde taraflar, belirli bir süre boyunca belirli miktarlarda ödeme yükümlülüklerini birbirleriyle takas ederler. Faize dayalı swap sözleşmeleri riskten korunma veya spekülatif amaçlı gerçekleştirilmektedir. Sözleşmeye hangi amaçla taraf olunuyorsa, buna
more » ... olunuyorsa, buna göre bu işlemlerden sağlanan kazanç ya da kaybın muhasebeleştirilmesi ve raporlanması da farklılık gösterecektir. Swap sözleşmesin amacı riskten korunma ise bu durumun finansal tablolara da yansıtılması gerekir. Bu çalışma kapsamında faize dayalı swap işlemlerinin muhasebeleştirilmesi Uluslararası Muhasebe Standartları (IAS)/Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) çerçevesinde ele alınmıştır. Vadeli işlemlerin muhasebeleştirilmesi, uluslararası standartlarda riskten korunma temeline dayanır. Bu nedenle, bu çalışmada riskten korunma amaçlı bir swap örneği verilip, süreç içindeki yapılması gereken işlemler ve dönem sonunda mali tabloların nasıl etkilendiği anlatılmıştır. ABSTRACT Contracts are financial instruments that are used to minimize the risks companies incur. Interest rate swap contracts, are among the most used derivatives contracts. Parties of theinterest rate swap contracts, exchange the engagement of payments of certain amounts that they should to do for a certain period of time. Interest rate swapscontractsarepracticedforhedgingorspeculating. The accounting of profit or loss varies depending on the aim of being a part of the contract.It should be expressed in the financial statements if the purpose of swap contracts is hedging. In this study, accounting of interest rate swap contracts was discussed in the scope of the International Accounting Standards (IAS) / International Financial Reporting Standards (IFRS). Since in international standards, the accounting of derivative contracts are based on hedging, a case study of swap with the purpose of hedging was reported in this study. Besides, the proceduresshould be followedduringtheprocessand how thefinancialstatementswere affected was herein discussed.
doi:10.18092/ijeas.32506 fatcat:pdnydwqaivhsbdcpxdlz33hpc4