Social effects of mortgage market of Ukraine in post-crisis period
Соціальні ефекти іпотечного ринку України у посткризовий період

Ye. O. Bublyk, Institute for Economics and Forecasting, National Academy of Sciences of Ukraine 26, Panasa Myrnoho Str., Kyiv, 01011, Ukraine
2011 Ukrainian society  
УДК 336.77.332 Є.О. Бублик, канд. екон. наук Інститут економіки та прогнозування НАН України СОЦІАЛЬНІ ЕФЕКТИ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД У статті розглянуто особливості впливу іпотечного кредитування на соціальноекономічні процеси в Україні. Досліджено новітні тенденції на іпотечному ринку, які дозволяють прогнозувати посилення цього впливу. Подаються пропозиції щодо пріоритетної моделі організації іпотечного ринку та перспективних іпотечних інструментів стимулювання
more » ... тимулювання позитивного впливу іпотеки на покращення соціального становища. Ключові слова: іпотечне кредитування, соціальний вплив, новітні тенденції іпотечного ринку.
doi:10.15407/socium2011.03.089 fatcat:hos3gdvkxbcgnllymc4l5p55s4