Impact of duration and treatment of arterial hypertension on health-related quality of life

Vilma Raškelienė, Marija Babarskienė, Jūratė Macijauskienė, Arvydas Šeškevičius
2009 Medicina  
Raktažodžiai: arterinė hipertenzija, su sveikata susijusi gyvenimo kokybė. Santrauka. Arterinė hipertenzija yra vienas svarbiausių išeminės širdies ligos rizikos veiksnių, todėl arterinės hipertenzijos kontrolė ir veiksmingas gydymas yra labai svarbūs. Kadangi arterinė hipertenzija paprastai yra besimptomė būsena, vis dar diskutuotinas klausimas, ar hipertenzinė būklė yra susijusi su geros savijautos pokyčiu ir su sveikata susijusia gyvenimo kokybe. Tyrimo tikslas. Įvertinti arterinės
more » ... jos trukmės ir gydymo veiksmingumo sąsajas su gyvenimo kokybe. Tyrimo medžiaga ir metodai. Tiriamųjų kontingentą sudarė Kauno medicinos universiteto Kardiologijos poliklinikos pacientai, atvykę kardiologo konsultacijos, į tyrimą kviesti atsitiktinės atrankos būdu. Įtraukimo į tyrimą kriterijai: diagnozuota arterinė hipertenzija, cukrinis diabetas, metabolinis sindromas. Neįtraukimo į tyrimą kriterijai: diagnozuota išeminė širdies liga (lėtiniai ir ūminiai išeminiai sindromai ir jų komplikacijos), sunkios gretutinės ligos. Tyrimo kriterijus atitiko ir sutiko jame dalyvauti 101 pacientas (19 vyrų, 82 moterys), kurių amžiaus vidurkis -58,03±5,63 metų. Gyvenimo kokybė vertinta pagal SF-36 (angl. Medical Outcomes Study short form 36-item Questionnaire) klausimyną. Klausimyną pildė patys tiriamieji. Kiti tyrimo metodai: apklausa (įvertinti rizikos veiksniai, gyvenimo būdo ir ligų anamnezė), medicininių dokumentų analizė (cholesterolio, glikemijos kiekis kraujo plazmoje), objektyvus tyrimas (ūgis, svoris, juosmens apimtis, arterinis kraujo spaudimas). Rezultatai. Sergančiųjų AH gyvenimo kokybė reikšmingai blogesnė nei tiriamųjų, kurių arterinis kraujo spaudimas normalus, šiose SF-36 srityse: fizinio aktyvumo (p=0,014), veiklos ribojimo dėl fizinių problemų (p=0,012), gyvybingumo (p=0,016) ir bendrosios sveikatos (p=0,023). Nenustatėme gyvenimo kokybės skirtumų, palyginę nesirgusius arterine hipertenzija su pacientais, kurių arterinė hipertenzija buvo koreguota. Pacientams, kurių arterinės hipertenzijos gydymas buvo neveiksmingas, nustatyta blogesnė gyvenimo kokybė lyginant su nesergančiais arterine hipertenzija šiose SF-36 srityse: fizinis aktyvumas (p=0,003), veiklos ribojimas dėl fizinių problemų (p=0,003), bendrosios sveikatos įvertinimas (p=0,017), energingumas/ gyvybingumas (p=0,008) ir emocinė būklė (p=0,015). Išvados. Sergančiųjų arterine hipertenzija gyvenimo kokybė blogesnė šiose srityse: fizinio aktyvumo, veiklos apribojimo dėl fizinių problemų, energingumo/gyvybingumo ir bendrosios sveikatos. Pacientų, kuriems arterinė hipertenzija veiksmingai gydoma, gyvenimo kokybė nesiskyrė nuo nesergančiųjų AH. Nepriklausomai nuo arterinės hipertenzijos ligos trukmės, pacientai veiklą apriboja dėl fizinių problemų. Adresas susirašinėti: V. Raškelienė, KMU Slaugos ir rūpybos katedra, Key words: arterial hypertension; health-related quality of life. Summary. Arterial hypertension (AH) is one of the most important risk factors for development of ischemic heart disease; thus, control of AH and effective treatment are of great importance. Since arterial hypertension is commonly referred as asymptomatic condition, the question whether hypertensive condition is associated with the change of well-being and health-related quality of life is still debatable. Arterinės hipertenzijos trukmės ir gydymo įtaka su sveikata susijusiai gyvenimo kokybei Medicina (Kaunas) 2009; 45(5)
doi:10.3390/medicina45050051 fatcat:yiic5dujcrdd5gibgih5nha2ru