Az egyes vállalatok szerepe az aggregált ingadozásokban: magyarországi eredmények

Norbert Czinkán
2017 Hitelintézeti szemle  
A jelen tanulmány azt vizsgálja, hogy a magyar vállalatok tevékenysége milyen szerepet játszott az aggregált ingadozások kialakulásában a 2000 és 2013 közötti időszakban. A tanulmány az árbevétel aggregált volatilitását makroágazati és vállalatspecifikus összetevőre bontva megállapítja, hogy az egyes vállalatokat érő sokkok jelentős mértékben járulnak hozzá az aggregált ingadozásokhoz. Az idioszinkratikus sokkok relatív hozzájárulása az árbevétel volatilitásához aggregált szinten 55,5 százalék
more » ... nten 55,5 százalék a teljes gazdaság, és 56,4 százalék a feldolgozóipari ágazat esetében. A vállalati ingadozások az aggregált ingadozásokban főként az input-output kapcsolatok mechanizmusán keresztül érvényesülnek. Journal of Economic Literature (JEL) kódok: E32, F12, F14, F41 Kulcsszavak: aggregált ingadozások, vállalati szintű sokkok, makroágazati sokkok Hitelintézeti Szemle, 16. évf. 2. szám, 2017. június, 40-63. o. * Jelen cikk a szerző nézeteit tartalmazza, és nem feltétlenül tükrözi a Magyar Nemzeti Bank hivatalos álláspontját. Czinkán Norbert az Alicantei Egyetem doktorandusza. E-mail: nczinkan@ua.es. A szerző köszönetet kíván mondani a spanyol Gazdasági és Versenyügyi Minisztériumnak (BES-2013-064132), valamint a Magyar Nemzeti Bank Nyári Vendégkutatói Programjának anyagi támogatásáért. A jelen tanulmány a szerző nézeteit tartalmazza, és nem feltétlenül tükrözi a Magyar Nemzeti Bank hivatalos álláspontját. A megjelent változatban található hibákért a szerző felelős. A kézirat első változata 2016. szeptember 16-án érkezett szerkesztőségünkbe.
doi:10.25201/hsz.16.2.4063 fatcat:gib5fcwe3jhtxa77ssffabhvga