Bazı Tarımsal Atıklardan Üretilen Kompozitlerin Esmer Çürüklük Mantarı Fomitopsis Palustris'e Karşı Dayanımı

Cihat TAŞÇIOĞLU, Çağlar AKÇAY, Cengiz GÜLER
2018 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi  
ÖZET Bu çalışmada bazı tarımsal atıklardan elde edilen kompozitlerin esmer çürüklük mantarına (Fomitopsis palustris) karşı dayanıklılığı araştırılmıştır. Bunun için daha önce laboratuvar ortamında üretilen pamuk sapı, mısır sapı, fındık zürufu ve fındık kabuğu esaslı yonga levhalar kullanılmıştır. Kontrol örneği olarak da ticari yonga levha ile sarıçam (Pinus sylvestris) odun örneği kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre mantar tahribatına maruz kalan levhaların ağırlık kayıpları arasında
more » ... lamlı farklılıklar görülmüştür. En yüksek ağırlık kaybı 0,60 g/cm3 yoğunlukta 6 dakika pres süresi uygulanan ve dış tabakada %12 orta tabakada %10 tutkal kullanılmış % 100 mısır sapı ile üretilen levhalarda meydana gelmiştir. En düşük ağırlık kaybı ise fındık kabuğunun %50 ile %100 oranlarında ve %100 fındık zürufu ile üretilen levhalarda görülmüştür. Bu levhaların ağırlık kayıp değerleri ile kontrol örneklerinin ağırlık kayıpları ile aralarında anlamlı fark çıkmıştır. Ülkemizde özellikle Karadeniz bölgesinde fındık kabuğu ve fındık zürufunun bolca bulunduğu dikkate alındığında, bu atıkların esmer çürüklük mantarının risk olduğu yerlerde yonga levha olarak değerlendirilerek kullanılabileceği bu çalışma ile ortaya çıkmıştır. ABSTRACT In this study, the resistance of composites obtained from some agricultural wastes was investigated against brown rot fungus (Fomitopsis palustris). For this purpose, previously produced from a cotton stalk, corn stalk, hazelnut husk and hazelnut shell-based chipboards in the laboratory environment were used. As a control sample, commercial particle board and Scotch pine (Pinus sylvestris L.) wood sample were used. According to the findings obtained, significant differences were found between the weight losses of the composites exposed to fungal destruction. The highest weight loss was found in composite produced by 0, 60 g/cm3 density, 6 minutes press time applied, 12 % glue for outer layer, 10 % glue for middle layer and 100% corn stalk. The lowest weight loss
doi:10.29130/dubited.322390 fatcat:i4mbvd7vmvcenmnv6v4j6ijkqu