Strategies forming of adaptive reactions in the students' organisms with different character of educational load
Стратегії формування пристосувальних реакцій в організмі студентів із різним характером навчального навантаження

O. V. Hulka
2019 Science and Education a New Dimension  
Анотація. У статті представлені узагальнені результати дослідження психофізіологічних функцій (уваги, пам'яті, мислення), центральної гемодинаміки та варіабельності серцевого ритму студентів різних спеціальностей. Встановлено, що відмінні за змістом та обсягом навчальні завантаження зумовлюють розвиток адаптивних змін в організмі, які базуються на таких закономірностях як: здатність, швидкість та гетерохроність формування пристосувальних реакцій. Запропоновано за оцінкою вихідного рівня та
more » ... ікою психофізіологічних та фізіологічних показників виділяти характер, тип та механізм формування пристосувальних реакцій.
doi:10.31174/send-nt2019-193vii23-04 fatcat:tyjwmc37yngztcxc3eeenmevqm