Orthodontic Approach in Dental Trauma Cases

Ezgi Cansu Fırıncıoğulları, Furkan Dindaroğlu
2021 Journal of Ege University School of Dentistry  
Dental travmalar toplumda oldukça yaygın gözlenen, bu sebeple dental uygulamalar öncesinde anamnezde dikkatle üzerinde durulması gereken konulardan birisidir. Dental travmaların yaygınlığı ve acil müdahale ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda, her diş hekiminin travma vakalarına nasıl müdahale edeceğini ve multidisipliner ekipteki rolünü bilmesi önem teşkil etmektedir. Travmalara müdahale ederken yaklaşımın multidisipliner bir çalışma gerektirdiği ve her branşın farklı aşamada farklı
more » ... rde bulunacağı bilinmelidir. Travma sonucu oluşan acil durumda doğru müdahaleyi yapabilmek için travmanın tipi, dişteki şiddeti, hangi durumlarda ne zaman ve ne şekilde müdahale edileceğinin bilinmesi yanlış ya da geç kalınmış uygulamaların önüne geçebilmektedir. Multidisipliner takım çalışmasında ortodontistin rolü büyük önem taşımaktadır. Öyle ki, bu tip vakalarda optimal estetik, fonksiyonel ve biyolojik hedeflere ulaşabilmek yalnız başına protetik ya da restoratif uygulamalarla mümkün olamayabilir. Bu gibi vakalarda travma görmüş dişin ve hatta komşu dişlerin ark üzerinde yeniden konumlandırılması, karşıt çene ile ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi gerekebilmektedir. Bu derlemede; travma görmüş vakalarda ortodontik uygulamalar hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır.
doi:10.5505/eudfd.2021.90582 fatcat:kzmsmfusj5f4zaexdhmecvzaye