Improvement of interorganizational processes in e-business solutions
Doskonalenie procesów ponadorganizacyjnych w e-biznesie

Jerzy Marcinkiewicz
2017 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Studia Informatica  
Artykuł porusza zagadnienie modernizacji biznesowych procesów ponadorganizacyjnych, realizowanych pomiędzy organizacjami. Punktem wyjścia do analizy problemu jest technika X-engineeringu zaproponowana dla potrzeb modernizacji tej kategorii procesów. Doskonalenie procesów ponadorganizacyjnych wymaga optymalnego zastosowania technologii teleinformatycznych. Artykuł prezentuje podstawowe modele informatyzacji procesu, jak również wzorce wykorzystywane przy definiowaniu rozwiązania zapewniającego
more » ... zględnienie wymagań i interesów wszystkich użytkowników procesu. Zarysowano również metodologię postępowania w trakcie modernizacji procesów ponadorganizacyjnych. Znaczenie procesów ponadorganizacyjnych w gospodarce Podejście procesowe w zarządzaniu firmami upowszechniło się na początku lat 90. XX wieku. Opiera się ono na założeniu, że firma jest rozpatrywana jako zbiór procesów współpracujących ze sobą w realizacji misji (celu głównego firmy). Chociaż to podejście było stosowane w pewnym zakresie dużo wcześniej (Bitkowska, 2009, s. 13-16), w ramach metod i technik modernizacji firm -to istotny przełom nastąpił wraz z popularyzacją metody reengineeringu, zaproponowanej przez zespół Michaela Hammera i Jamesa Champy'ego (1996). Metoda ta zakładała kompleksowe zastosowanie podejścia procesowego w modernizacji firmy. Zgodnie z jej założeniami -modernizacja procesów powinna przebiegać w dwóch wymiarach: -organizacyjnym -zapewniającym optymalne wykorzystanie pracy ludzkiej w realizacji procesu, -technologicznym -zapewniającym optymalne wykorzystanie dostępnych technologii, w tym technologii teleinformatycznych.
doi:10.18276/si.2017.45-04 fatcat:fctdgxgaefavvemjs257pvmdui