Η κοινωνία της Αιγύπτου (5ος-7ος αιώνας). Το πρόβλημα των θείων οίκων:

Γιώργος Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδης
2009
Οι θείοι οίκοι(αυτοκρατορικές εκτάσεις) της Αιγύπτου αποτελούν έναν θεσμό, ο οποίος δεν έχει μελετηθεί επαρκώς από τους ερευνητές. Η μελέτη συγκεντρώνει τις πηγές και τις απόψεις που έχουν εκφραστεί για το ζήτημα των οίκων, διατυπώνει προβληματισμούς σχετικά με τον θεσμό και τονίζει τα σημεία, στα οποία μπορεί να επικεντρωθεί η μελλοντική έρευνα. Μελετάται ο διοικητικός μηχανισμός των οίκων, η λειτουργία και ο ρόλος που διαδραμάτιζαν στην πρώιμη βυζαντινή κοινωνία της Αιγύπτου.
doi:10.26262/heal.auth.ir.123840 fatcat:dtonrscmqzbxfkjfebb4pddpn4