HEGEDŰS LAURA AZ ALTERNATÍV REKLÁMOZÁS EGY ÚJ LEHETŐSÉGE, AVAGY A

Termékmegjelenítés Implementálása, A Jogrendszerbe
unpublished
A termékmegjelenítés vagy angol szóhasználattal élve product placement egy alternatív hirdetési forma, melynek térhódítása egyre népszerűbb. A technológia fejlődése indukálta azt a változást, hogy a nézők többsége rek-lámkerülő magatartást folytat. Töménytelen mennyiségű hirdetésnek va-gyunk kitéve a médiafogyasztás során, mely erőszakossága nem ok nélkül vált ki ellenérzést belőlünk. A modern technológia egyes eszközei lehetővé teszik a műsorok felvételét és későbbi lejátszását, mely során a
more » ... adicionális reklámok áttekerhetőek, nem is beszélve az online nézhető tartalmakról és a filmletöltésekről. A kereskedelmi csatornák esetében a hirdetőktől származó bevételek azonban létfenntartásúak, ezért kénytelenek voltak kompromisz-szumos módszereket találni. Erre jó megoldás a termékmegjelenítés, mely kereskedelmi közlemény bármely olyan formája, amely terméket, szolgálta-tást, ezek védjegyét vagy ezekre való utalást tartalmaz oly módon, hogy az-fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében-egy műsorszámban jelenik meg. 2 Összefoglaló kategóriaként gyakran beágyazott reklám (embedded advertisment) címszó alatt találjuk a szakirodalomban a termékelhelyezést. Azonban a pontosság kedvéért meg kell jegyezni, hogy ennek a kifejezésnek két fajtája van; a termékelhelyezés (product placement) és a termék integrá-ció (product integration), melyek különböző reklámozási gyakorlatot takar-nak. A termékelhelyezés szűken értelmezve vizuális vagy hangzásbeli utalás egy termékre, márkára szolgáltatásra, míg a termék integráció kimondottan a termék, márka vagy szolgáltatás beleágyazása a médiatartalomba. 3 Míg egyesek szerint a termékmegjelenítés felett könnyen átsiklik az ember, addig az integrációt nehezebb szem elől téveszteni, hiszen nem csupán egy-egy pillanatra tűnik fel. Az amerikai Writers Guild of America szervezetének elnöke egyszerű hasonlattal különböztette meg a két formát. Szerinte a placement az, amikor csak egyszerűen az asztalra helyeznek egy müzlis do-bozt, míg az integration az, amikor a történetben használják, beszélnek róla, hogy mennyire ízletes és erről meggyőzik a szomszédjaikat is. 4 A példa kissé kisarkított és véleményem szerint nem különül el a két kategória annyira a mindennapi életben és egyaránt használják a product placement szót a be-ágyazott reklám szinonimájaként.
fatcat:xyehhnzh4ngx3mitpu36m56dti