Carbohydrate antigen in cancer cells
糖鎖抗原と悪性腫よう

Reiji KANNAGI, Masayuki MIYAKE, Kouichi ZENITA, Yumiko MORI
1988 KAGAKU TO SEIBUTSU  
doi:10.1271/kagakutoseibutsu1962.26.220 fatcat:qbbjbmzoord4baws45bbcfuqfi