VOLUNTEERING AND PHILANTHROPY AS SYMPTOMS OF SUSTAINABLE CONSUMPTION IN POLISH CONDITIONS
WOLONTARIAT I FILANTROPIA JAKO PRZEJAWY KONSUMPCJI ZRÓWNOWAŻONEJ W WARUNKACH POLSKICH

Ewa Prymon-Ryś
2017 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
Streszczenie: Celem artykułu jest omówienie zagadnienia, czy rozwój filantropii i wolontariatu w warunkach polskich świadczy o skłonności Polaków do konsumpcji zrównoważonej. Artykuł ukazuje, jakie jest znaczenie organizacji pozarządowych dla społeczeństwa w percepcji konsumentów, oraz wskazuje znaczenie darowizn od osób indywidualnych dla organizacji pozarządowych w warunkach polskich. Prezentuje też wyniki badań różnych instytucji badawczych poświęcone zaangażowaniu Polaków w działalność
more » ... tropijną i wolontariat. Artykuł podsumowuje rozważania dotyczące wspierania finansowego i czynnego angażowania się w działalność organizacji pozarządowych przez osoby fizyczne będące przejawem odpowiedzialnej konsumpcji rozumianej jako alternatywny sposób życia uwzględniający społeczne skutki konsumpcji.
doi:10.15611/pn.2017.501.09 fatcat:5hqpqo7vljhc3denlrdkkwn44e