Визначення якості курячих яєць виробництва ПАТ «Полтавська птахофабрика»

Н. С. Щербакова, Ж. О. Передера, С. Б. Передера
2015 Вісник Полтавської державної аграрної академії  
У статті наведено дані щодо показників якості та безпеки курячих яєць, які виробляє ПАТ «Полтавська птахофабрика». Досліджено яйця на вміст токсичних елементів, таких як: свинець, кадмій, ртуть, мідь, цинк, миш'як, а також антибіотиків. Визначено вміст жиру у жовтку та каротиноїдів. Проведено органолептичні дослідження та овоскопію. Встановлено, що яйця курячі, які надійшли з ПАТ «Полтавська птахофабрика», за показниками якості відповідають показникам чинних нормативних документів. In the
more » ... ентів. In the articles we gave data, that show the indexes of quality and safety of chicken eggs that is produced by Privately Joint Stock Society «Poltava poultry factory». Eggs are investigated on content of toxic elements of suchas: lead, cadmium, mercury, copper, zinc, arsenic, and also antibiotics. Content of fat in yolk and carotenoids. Organoleptic studies and egg tester are undertaken. It is set that eggs are chicken that came from PJSS the "Poltava poultry factory" on the indexes of quality answers the indexes of operating normative documents.
doi:10.31210/visnyk2015.04.15 fatcat:xg5ic6s6pzg4rn3xyjz5eear3q