FUNCTIONING OF PROSECUTOR'S OFFICE: UKRAINE AND FOREIGN EXPERIENCE

I.V. Lipinska
2018 Scientific notes of Taurida National V I Vernadsky University Series Juridical Sciences  
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ: УКРАЇНА ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД Стаття присвячена питанню функціонування органів прокуратури в Україні та зарубіжних країнах, здійснено огляд законодавчої бази діяльності прокуратури України, проаналізовано основні її функції. На підставі порівняльного дослідження зарубіжних прокуратур наведені дані про їх місце в системі влади, тип моделі та основні функції, що дає уявлення про роль і напрями розвитку
more » ... напрями розвитку інституту прокуратури в провідних країнах сучасного світу. Надано рекомендації щодо вдосконалення прокуратури України. Ключові слова: прокуратура, функції прокуратури, міжнародний досвід, правоохоронна система, система органів прокуратури, Генеральний прокурор, повноваження прокурора.
doi:10.32838/tnu-2707-0581/2018.6/25 fatcat:dibbxekynzhzdlvnozjstcmqfi